Само овој викенд: Купете капут, добијте уште 1 бесплатно! Попустот се пресметува автоматски во кошничка.

Refund policy

In case of return of the goods or return of the funds to the buyer who previously paid with one of the payment cards, in part or in full, and regardless of the reason for return, COLOR MEDIA PLUS DOO Skopje is obliged to return the funds, which means that the bank, at the request of the seller, will return the funds to the account of the cardholder or will return the paid funds to the current account of the buyer.

Refunds are made using the same payment methods used by the consumer in the initial transaction.
Купецот има право да се откаже од склучениот договор, односно од стоката купена по пат на онлајн нарачка, со потпишување на изјавата за откажување.

Изјавата за откажување ќе биде благовремена доколку е испратена во рок од 14 дена (без наведување на причините и дополнителни трошоци) од денот на приемот на стоката. Компанијата е должна да изврши поврат на уплатата која ја прими од потрошувачот, во рок од 14 дена од денот кога ја добил изјавата за откажување од договорот. Купецот е должен стоката да ја врати на трговецот без одложување, а најдоцна во рок од 6 дена од денот кога ја испратил изјавата за откажување. Трошоците за транспортот на стоката до е-продавницата се на товар на купецот.

Доколку трговското друштво му овозможи на купецот пополнување и испраќање на образецот за откажување по електронски пат, тој е должен да го извести за приемот на образецот без одложување во писмена форма или преку е-пошта.