НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Кои се достапните методи на плаќање?
Договорот за продажба се чува електронски на серверот на давателот на услуги и е достапен на корисникот во секое време на неговиот кориснички профил (податоци за корисничкиот профил) и се чува за времето/периодот потребен за складирање на таквите документи во согласност со важечкиот закон и сметководствените стандарди.

Дали мора да се регистрирам за шопинг од интернет – продавницата?
Самата регистрација не е неопходна, но пожелно е за да добиете дополнителни придобивки. Со креирање на вашиот профил, ќе имате пристап до историјата на вашите нарачки, список на посакувани производи што можете да ги купите во иднина, можете да се регистрирате за информации за активностите во онлајн- продавницата итн.