Само овој викенд: Купете капут, добијте уште 1 бесплатно! Попустот се пресметува автоматски во кошничка.

КАКО ДА КУПИТЕ

Регистрација
Треба да имате најмалку 18 години за да купувате онлајн.
Купувачот е одговорен за точноста и потполноста на податоците внесени при купувањето.

Нарачка
Производите се нарачуваат по електронски пат. Производите се сметаат за нарачани кога купувачот ќе го заврши целиот процес на нарачка.
По креирањето и потврдувањето на приемот на нарачката, Клиентот ќе добие потврда дека Дистрибутерот ја примил нарачката на поднесената е-пошта.
По добивањето на е-поштата од претходната точка, нарачката веќе не може да се менува онлајн, туку само со контактирање на Службата за корисници.
Доколку нарачаните производи не се достапни во магацинот, вработените во Контакт-центарот ќе му се јават на Клиентот во рок од 72 часа по испраќањето на потврдата за прием на нарачката, не сметајќи го викендот.
Договорот се смета за склучен откако Купувачот ќе нарача одредени производи, односно ќе добие по е-пошта потврда за нарачката, односно електронска порака која содржи потврда за прием на понудата.
Дистрибутерот ќе настојува да ги испорача сите производи нарачани од Купувачот, но го задржува правото да ја одбие нарачката/нарачката во случаи на виша сила или кога извршувањето на договорната обврска е значително попречено. Доколку Дистрибутерот ја одбие нарачката, Купувачот ќе биде известен во рок од 72 часа од добивањето на потврдата за прием на нарачката, не сметајќи го викендот. Договорот се смета за валиден бидејќи стоката е платена. Дистрибутерот ќе се труди да обезбеди достапност на сите нарачани производи.

Плаќање
Плаќањето се врши исклучиво електронски или при подигање на стоката на саканата адреса.
Опцијата за плаќање при подигање на стоката мора да биде претходно избрана при нарачката.
За купување во онлајн-продавницата U&Z Shopping Station, можно е користење на плаќање со дебитни или кредитни картички и плаќање во готово при подигање на стоката.
Трошоците за испорака на територијата на Република Северна Македонија се на товар на Купувачот.

Цена
Сите цени се изразени во локална валута – денар и со вклучен ДДВ.

Производите се наплаќаат по цени кои важат на денот на нарачката и се објавени на веб- страницата. Цените, условите за плаќање и специјалните понуди важат само за време на плаќањето и се предмет на промена без претходна најава. Дистрибутерот ќе се потруди да се погрижи цените наведени во нарачката да се точни, како и да не може да дојде до грешка.
Во случај цената на производот да се промени за време на обработката на нарачката, Дистрибутерот ќе му дозволи на Купувачот да го откаже купувањето или потврдете нова променета цена.
Има и ситуации кога Купувачот ги плаќа производите со странска картичка, со девизи; според прописите и барањата на деловните банки, Купувачот е должен да проучи и да се договори – „да даде изјава за конверзија“, чиј текст е следниов:
Извод за конверзија – сите плаќања ќе се вршат во локалната валута на Република Северна Македонија – денар. Средниот курс на Народната банка на Северна Македонија се користи за информативно прикажување на цените во другите валути. Износот за кој ќе се наплати вашата платежна картичка ќе биде изразен во вашата локална валута преку конверзија во истата по курсот што го користи т.н. картични организации, кој не ни е познат ниту нам ниту на банката во Северна Македонија во моментот на трансакцијата.
Како резултат на оваа конверзија, постои можност за одредена – мала разлика од оригиналната цена наведена на U&Z Shopping Station.