Само овој викенд: Купете капут, добијте уште 1 бесплатно! Попустот се пресметува автоматски во кошничка.

УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА

Општо
Дистрибутерот ја обезбедува услугата за испорака. Дистрибутерот го задржува правото да склучи договор со различни курирски услуги и услуги за испорака, под услов квалитетот на услугата за испорака да остане идентичен и да е во согласност со стандардите на КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО.
По добивањето на потврдата за завршената нарачка, Дистрибутерот ќе испрати е-пошта до Купувачот со потврдување на испораката на нарачаната стока и ќе го извести во кое време ќе биде доставена нарачката.
Дистрибутерот го задржува правото да го промени договорениот датум на испорака поради околности кои потоа се случиле или поради причини надвор од контрол дистрибутерот, и во договор со Купувачот ќе предложи нов датум на испорака.
Услугата за достава не се врши во недела и празници, како и во други неработни денови.
Производите закажани за испорака ќе бидат доставени на адресата наведена по приемот на нарачката.
Доставата се врши на територијата на Република Северна Македонија.
Доставата се врши на адресата наведена во нарачката. Нарачаната стока ќе биде сортирана / наредена за да не може да се оштети при транспортот.
Одговорностите на Купувачот:
Потребно е да се обезбеди присуство на возрасно лице при подигање на производот на адресата за испорака наведена во нарачката.
При испораката, Купувачот е должен да ја провери состојбата на пакетот и дали е испорачан точниот број на пакети. По испораката, Купувачот е должен да потпише потврда (фактура) со која потврдува:
(1) дека нарачката е доставена,
(2) бројот на испорачани пакети и
(3) дека производите се испорачани без видливи оштетувања на амбалажата, како и дали е задоволен од добиената услуга.
Доколку Купувачот одбие да ја потпише потврдата (фактурата), таа ќе се смета за одбиена.
Доколку доставата не може да се изврши, доколку нема кој (возрасен) да го подигне производот на адресата за испорака, производите не се оставаат на таа адреса, туку курирската служба за испорака ∕ ќе се обиде повторно да ја достави. Доколку Купувачот не ги преземе производите во два обиди, се смета дека се откажал од преземањето.

Доколку од која било причина Купувачот не бил достапен во договореното време на адресата за испорака или на телефонскиот број што го оставил, Дистрибутерот не презема одговорност за неисполнување на договореното/договореното време за испорака.
Со цел да се потврди датумот на испорака, курирот/добавувачот ќе контактира со клиентот по телефон најмалку 15 минути пред планираното време за испорака.
Доколку испораката на нарачката не успее уште од првиот обид и по дополнителна телефонска потврда 15 минути пред закажаната испорака, службата за испорака ќе се обиде да испорача повторно, во времето кое одговара на курирската / услугата за испорака. Доколку
понатамошната испорака не успее, производите ќе бидат вратени во U&Z Shopping Station, а нарачката на клиентот ќе биде откажана.
Тогаш Купувачот има право да бара враќање на парите. Во тој случај, Купувачот ги сноси трошоците за враќање на производот во онлајн-продавницата U&Z Shopping Station.
За враќање на производот, клиентот е должен да се обрати до Одделот за корисници преку е- пошта, контакт-форма или да се јави на телефонскиот број +389 70 296 061 од 9 до 17 часот секој работен ден освен сабота и недела. По контакт со Контакт-центарот, Клиентот мора да го пополни барањето за враќање според упатствата на Контакт-центарот.

Надомест и услови за испорака
При преземањето на нарачката, купувачот е должен веднаш да го провери бројот на пакетите и да утврди можна штета.
Доколку се открие дека некои производи недостасуваат или се оштетени во моментот на подигање, тоа мора да биде наведено на потврдата (испорака) на курирската служба.
Производите што недостасуваат потоа ќе бидат испорачани бесплатно што е можно поскоро; истото важи и ако оштетен производ е доставен до Купувачот.
Доколку Купувачот последователно забележи какви било неправилности и штети, тој е должен да го извести Дистрибутерот во рок од 14 дена од приемот на пратката.
Доколку Купувачот, по испраќањето на стоката, не ја добие стоката или известувањето за испорака во предвидениот рок, тој има право да го извести Дистрибутерот за испрати нова пратка.

Ограничувања за испорака
Доколку поради нецелосни информации за адресата за испорака или попречен пристап услугата за испорака не е возможна или е отежната, истата ќе биде суспендирана, а производите се враќаат во во онлајн-продавницата U&Z Shopping Station, за што ќе биде известен Купувачот.
Испораката може да биде прекината и поради виша сила, настани, дејствија или околности кои не можеле да се предвидат, вклучувајќи го следново и не ограничувајќи се на: природни и природни катастрофи, затворени патишта поради временски услови, оштетувања или работи на патот, објект или инсталации, демонстрации или собири. Во овој случај, Дистрибутерот на X
ќе вложи максимални напори да го контактира клиентот навремено и да договори друг датум за испорака.
Производите ќе бидат спакувани за да не можат да се оштетат при ракување. При преземањето на производот, Купувачот е должен да провери дали има оштетувања и дефекти и да ги наведе на потврдата за преземање (испратница). При преземањето на стоката, купувачот е должен да потпише испратница која добавувачот ја чува како доказ за прием, односно преземање.

Договорна испорака
Купувачот е единствено одговорен за обезбедување на можноста за прифаќање на испораката на адресата за испорака и, доколку не е во можност лично да ги прими пратките, мора да обезбеди присуство на возрасно лице на адресата за испорака. Добавувачите / куририте нема да испорачуваат и оставаат производи за кои не се потпишани потврдите за прифаќање (фактури).
Купувачот е должен во најкраток можен рок да го извести Дистрибутерот за сите можни потешкотии при преземањето на производот. Дистрибутерот нема да биде одговорен за какви било доцнења кои произлегуваат од неинформираоста на клиентот.
Производите што недостасуваат ќе бидат повторно нарачани и потоа бесплатно доставени.
Оштетените или неправилно доставените производи ќе бидат вратени во онлајн-продавницата U&Z Shopping Station и потоа ќе бидат доставени бесплатно.
Кога стоката е испорачана на Купувачот или на лицето кое ја примило стоката, Купувачот станува сопственик на тие производи и е одговорен за секоја последователна штета, загуба или уништување на производите.
Доколку Купувачот одбие да го потпише приемот на пратката, испораката ќе се смета за одбиена и ќе биде евидентирана.

Време на испорака
Приближното време на испорака е до 7 работни дена од приемот на нарачката на клиентот, во зависност од залихата и адресата на испорака. Рокот започнува по приемот на потврдата за добиената нарачка.
Викендите, празниците и другите неработни денови не се вклучени во рокот за испорака.