Само овој викенд: Купете капут, добијте уште 1 бесплатно! Попустот се пресметува автоматски во кошничка.

Основни податоци за компанијата

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО Скопје

Дејност: Издавање на весници

Адреса: Пролет 9А/1-2

Матичен број: 7190778

ЕДБ: МК4032017534100

Телефон: + 389 70 296 061

E-пошта: uizbrands@gmail.com